This is "rahson", an elite shinobi owned by rahson2
  

dreamwarroir

rahson
 
 
 
  Like   Dislike       Share   RSS