This is "shinutatsu", an elite shinobi owned by shinutatsu
  

I will kill everyone who wanna stop me !!

shinutatsu
 
 
 
  Like   Dislike       Share   RSS